Vihreää energiaa omalta katolta

Aurinkosähkö kiinnostaa taloyhtiöissä enenevissä määrin. Sellaista yhtiötä ei olekaan, jolle aurinkosähköjärjestelmä ei sopisi, sanoo aurinkopaneeleiden asiantuntija.

Kun sähkön hinta on pitkään ollut alhaalla, ei taloyhtiöissä ole ollut välttämätöntä pohtia uusia energiaratkaisuja.

– Ja vaikka suomalaisten arvot ohjaavatkin yleisesti vihreän energian käyttöön, ei ole ehkä kuitenkaan uskallettu tai osattu tehdä päätöksiä siihen liittyen, pohtii myyntijohtaja Kari Piipponen Kotisol Oy:sta. Kotisol toimii koko Suomen alueella, ja se toimittaa aurinkosähköjärjestelmiä pientaloihin, taloyhtiöihin, yrityksiin ja maatiloille.

Tällä hetkellä taloyhtiöt asennuttavat aurinkosähköjärjestelmiä kuitenkin koko ajan enemmän, eikä ihme: se on nyt jos koskaan energiakustannusten nousun myötä hyvin kannattavaa. 

– Energiakustannusten äkillinen nousu on vaikuttanut kysyntään positiivisesti, kertoo Piipponen. 

Kohti aurinkopaneeliurakkaa taloyhtiöitä sysää itseasiassa monikin tekijä. Kysyntää vauhdittaa myös vuoden 2021 alussa voimaan tullut lakimuutos, joka on tuonut aurinkosähköjärjestelmiin liittyen merkittävää helpotusta taloyhtiöille. Muutos mahdollisti taloyhtiölle oman aurinkosähkön jakamisen veroitta myös asuntojen käyttöön. 

Mutta eivät kohonnut energianhinta ja lakimuutos ole ainoat syyt, joka aurinkosähköjärjestelmien menekkiä kasvattaa, sanoo Piipponen. Uusiutuva energia on myös arvokysymys.

– Ihmiset ajattelevat tänä päivänä melko vihreästi. Sekin on hyvin painava syy, että yhtiöön saadaan tällä tavalla käyttöön ympäristöystävällinen energiamuoto.

Aurinkoenergia sopii mihin tahansa

Aurinkosähköjärjestelmää voi harkita mihin tahansa taloyhtiöön, sanoo Piipponen.

– Väittäisin, ettei sellaista yhtiötä ole, jolle järjestelmä ei sovi. Jos kattopintaa ei voi hyödyntää, löytyy muita vaihtoehtoja.

Aurinkosähkö sopii myös liki mihin tahansa tarkoitukseen. 

– Kun tiedetään, mitä ollaan tekemässä, aurinkosähköjärjestelmää voidaan hyödyntää sekä erilaisiin lämmitysjärjestelmiin tai vaikka sähköauton lataukseen. 

Yhtiöihin on viime aikoina asennettu uudentyyppisiä lämmityksiä, esimerkiksi lämmöntalteenottoa, maalämpöjärjestelmiä ja ilmavesilämpöpumppuja, jotka nostavat sähkönkulutusta huomattavasti. Myös siksi isommat aurinkosähköjärjestelmät ovat tervetullut uudistus, sanoo Piipponen.

– Aurinkosähkö on loistava valinta tällaisen sähkönkulutuksen nousun kattamiseksi. Jos öljylämmitteinen kerrostalo haluaa vaihtaa maalämpöön, suosittelen todella suuresti samalla aurinkosähköpaneeleita.

Sähköjärjestelmän suunnittelussa lähdetään liikkeelle oleellisimmasta, eli sähkönkulutustiedoista. Niiden perusteella aurinkopaneelitoimittaja osaa mitoittaa järjestelmän oikein.

– Keskustelun tulee olla avointa ja rehellistä molempiin suuntiin heti alkumetreiltä, sanoo Piipponen.

Alkukartoituksessa tutkitaan talon kulutustietoja vähintään vuoden ajalta, mutta mieluummin useammalta vuodelta. Siten nähdään, mihin suuntaan yhtiön sähkönkulutus on menossa.

– Kohdekartoitus on tehtävä aina. Urakka ei voi edetä niin, että taloyhtiöstä kerrotaan sähköä kuluvan 200 000 kilowattituntia vuodessa, ja pyydetään laittamaan sopivat paneelit. Silloin mennään varmasti vikaan. Kartoitukseen ja laskelmiin on käytettävä riittävästi aikaa, summaa Piipponen.

Hän vinkkaa, että on tärkeää selvittää asennusyrityksen taustat ennen urakkaan ryhtymistä.

– Taloyhtiön kannattaa pohtia etukäteen, ottaako urakan yritykseltä, jolla on esimerkiksi tietty määrä liikevaihtoa, joka on maineikas tai jolla on jonkinlaisia referenssejä olemassa, hän luettelee.

Mikäli taloyhtiö sitten tekee päätöksen hankkia oman aurinkovoimalan, jatketaan suunnitelmia. 

– Kokonaisuudessa on monta seikkaa, jotka pitää käydä läpi. Miten paneelit asemoidaan? Entä sähköautojen lataus, nostetaanko kulutusarvoa sen vuoksi?

Asennus vaatii riittävän tukevan kattopinnan sekä asennuksen edellyttävän toimenpideluvan. Se on eri asia kuin rakennuslupa, mutta haetaan yhtä lailla rakennusvirastosta. Urakka itsessään on nopeasti alta pois. Aikaikkuna on noin 1–7 päivää riippuen asennustavasta ja järjestelmän koosta, arvioi Piipponen.

Asennuksen suorittamisen jälkeen edessä on enää käyttöopastus ja tarvittavat ilmoitukset verkkoyhtiölle sekä mahdolliset viranomaistarkastukset.

Tuhansien säästöt vuodessa

Syntyneisiin säästöihin nähden aurinkosähköjärjestelmän asennuttaminen on maltillisen hintaista, sanoo Piipponen. Urakkahintojen haarukka on noin 10 000–100 000 euroa, mutta kalliimpien urakoiden teettäjillä myös sähkön kulutus on suurta.

– Silloin puhutaan suuresta kerrostaloyhtiöstä, jonne aurinkosähkö käy äärimmäisen hyvin.

Energian hinnannousun jälkeen aika, jona järjestelmä maksaa itsensä takaisin, on lyhentynyt joillakin vuosilla, sanoo Piipponen. 

– Puhutaan jo alle kymmenestä vuodesta, sanoo Piipponen. 

Asiaa jouduttaa entisestään se, että taloyhtiö voi saada paneeliurakkaan energia-avustusta ARAlta.

– Säästöjä kertyy jokaisesta kilowattitunnista, joskus vuosittaiset säästöt ovat tuhansia euroja.

Piipponen antaa esimerkin: jos taloyhtiön kulutus on 120 000 kilowattituntia vuodessa, niin järjestelmä maksaa noin 45 000 euroa. Säästöä tulee karkeasti noin 17 prosenttia kulutetun sähkön määrästä.

– Se on 4200 euron säästö per vuosi. Siinä ollaan noin 10 vuoden takaisinmaksuajassa. Mutta on myös kohteita, joissa säästö on yli 30 prosenttia, ja silloin paneelit maksavat itsensä takaisin reilusti alle 10 vuodessa. 

Se, kuinka suuri säästö paneelien avulla lopulta saadaan, riippuu paneelien asennusmahdollisuuksista. Joskus kattopinta-alalla, johon paneelit asennetaan, on muuta infraa, kuten konehuone, ilmanvaihdon läpivientejä tai kattoluukkuja, joita joudutaan paneelien kanssa kiertämään. Silloin kattopinta-alasta ei välttämättä saada täyttä hyötyä.

Tuottotakuu paneeleille on 25–30 vuotta. Ne menettävät väistämättä tietyn määrän tehoa vuosien kuluessa.

– Kun mennään asennuksesta 30 vuotta eteenpäin, paneelien teho on 85 prosentin luokkaa. 

Huoltovapaat paneelit kestävät parhaillaan 40 vuotta. 

– Mutta jos mietitään, mitä viimeisen 40 vuoden aikana on tapahtunut teknisessä kehityksessä, voi olla että taloon uusitaan sitten jo muutakin kuin vaan paneelit.