Tuli seis, savu seis!

Vääriin paikkoihin leviävät palokaasut tai tuli ovat hengenvaarallisia ja aiheuttavat mittavia vaurioita kiinteistöissä. Jos palokatkot ovat kunnossa, ne antavat pelivaraa niin pelastus- kuin evakuointityöllekin.

Harva asia on taloyhtiöissä elintärkeä. Irralleen päässyt tuli ja etenkin siitä leviävät palokaasut ovat kuitenkin poikkeus sääntöön. Pienetkin puutteet palokatkoissa saattavat aiheuttaa tositilanteessa kuolonuhreja. Harvemmin niiden kuntoa kuitenkaan välttämättä järjestelmällisesti tutkitaan.

Rivitalojen palokatkot ovat puhuttaneet mediassa ajoittain, kun tuli on päässyt leviämään ullakolla laajalle ja nopeasti. Palo-osastointeja ei välttämättä ole ollut, vaan ullakko on ollut avointa tilaa. Silloin koko rivitalo on saattanut palaa, ja omaisuusvahingot ovat olleet mittavia.

Palokatko on kuitenkin paljon muutakin kuin osastoivia seiniä. Se on yleisnimitys osastoivien läpivientien tiivistämiselle.

– Palokatko ei oikeastaan ole mikään yksittäinen tuote vaan ennemminkin menetelmä, joka voi koostua useammasta tuotteesta Kata Safety Oy:n Joni Rahunen selventää.

Kerrostalossa esimerkiksi jokainen asunto on oma palo-osastonsa. Rappukäytävä on melkein aina oma palo-osastonsa.

– Kun mennään rappukäytävästä vaikka irtainvarastoon, siinä välissä menee usein muun muassa ilmanvaihtokanavia, sähkökaapeleita ja vesiputkia, samoin asuntojen välillä. 

Tulipalotilanteessa tulipalo ja palokaasut pääsevät pahimmassa tapauksessa osastolta toiselle. Läpivienneissä lämmönkestävyyden ja tiiviyden pitää olla sama kuin ilman niitä. Oikeilla materiaaleilla tehty ja oikein asennettu palokatko kestää paloa sille määritellyn ajan. Palokatkojen yhteydessä monesti puhutaan paloluokasta, esimerkiksi EI60 tai EI90, missä E tarkoittaa tiiviyttä, I tarkoittaa eristävyyttä ja numero ilmaisee aikaa minuutteina.

– Pohjakuvista usein pitäisi löytyä merkintöjä, vaikka EI60, ja katkoviivan näköistä. Ne ovat palo-osastojen rajoja.

Rakennuslupavaiheessa ja rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa rakentajan pitää ottaa kantaa palokatkoihin, ja työmaa-aikaisen valvonnan ja dokumentoinnin pitäisi olla kunnossa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki välttämättä on kunnossa.

– Valitettavasti niissäkin tapahtuu laiminlyöntejä tai tietämättömyyttä viimeistään toteutusvaiheessa.

Kerrostalossa erityisesti asuntojen ja rappukäytävän välinen palokatko on tärkeä, sillä sen tarkoitus on turvata turvallinen poistuminen tulipalotilanteessa. 

– Kyllä rappukäytävä ovat tulipalotilanteissa se vaarallisin. Jos se on täynnä savua, yksi tai kaksi henkosta riittää.

Joni Rahunen.

Oikein toimivat palokatkot myös rajaavat ja hidastavat tulipaloa ja antavat pelastuslaitokselle arvokasta aikaa pelastustöille. Esimerkiksi toimiva EI60-luokiteltu palokatko antaa teoriassa tunnin lisäaikaa evakuoinnille ja sammutustöille. Se saattaa käytännössä pelastaa monia ihmishenkiä, ja rajaa aineellisia vahinkoja. Kääntöpuolena pienikin puute palokatkoissa voi tehdä esimerkiksi porraskäytävän hengenvaaralliseksi.

– Jos asunnossa syttyy tulipalo, siitä syntyy ylipaine, mikä työntää vaarallisia hyvin pienistäkin rei’istä sinne rappukäytävään. Se voi olla vaikka pikkurillin kokoinen reikä. Palokaasut löytävät ylipaineessa reittinsä.

Oikein asennettu palokatko parantaa asumismukavuutta myös arjessa. Se estää äänen ja pölyn kulkeutumista läpivientien autta. Teknisissä tiloissa esimerkiksi pölyn ja epäpuhtauksien pääsyn estäminen sähkötilaan vähentää sähkölaitteiden kuormitusta.

Lähtökohtaisesti jokaisen läpiviennnin, mihin palokatko tehdään, pitää olla jo lähtökohtaisesti tiivis. Puhutaan palokaasutiiviydestä. Palokaasuja ei saa levitä myöskään kylmänä. 

–  Tulipalojen alkuvaiheessa lämpötila ei välttämättä ole vielä korkea, mutta ne palokaasut ovat niitä, mitkä yleensä tulipalossakin ovat hengenvaarallisia. Läpiviennin pitää olla jo siinä vaiheessakin tiivis.

Palokatkomateriaaleja on monenlaisia, ja ne voidaan jakaa passiivisiin ja aktiivisiin. Esimerkiksi kivivilla ja paloakryyli ovat passiivisia, eli se sietävät kuumuutta. Aktiiviset materiaalit taas turpoavat voimakkaasti lämmön vaikutuksesta ja tiivistävät entisestään. Niistä on apua esimerkiksi tilanteessa, jossa läpivienti on muovinen viemäriputki. Tulipalo sulattaa muovisen viemärin. 

– Silloin pitää olla ympärillä voimakkaasti turpoavaa palokatkomateriaalia, jolla se täyttää sen aukon, mikä jää kun siitä palaa se tekniikka pois.

Valmistajasta ja tuotteesta riippuen palokatkomateriaalien laskennallinen elinikä on 10–30 vuotta. Vaikka rakennusaikana kaikki olisikin laitettu kuntoon, ongelmia saattaa ilmetä myöhemminkin. Puutteita Rahusen kokemuksen mukaan ilmenee esimerkiksi suurten saneerausten jäljiltä. Esimerkiksi LVIS-saneerauksessa tehdään runsaasti uusia läpivientejä niin lämpö-, vesi-, ilmastointi- kuin sähköpuolellakin. Silloin yksittäisiä puutteita voi helposti jäädä jonnekin.

– Taloyhtiön hallituksessa varsinkin kannattaa olla hereillä siinä vaiheessa, kun teetetään muutostöitä, korjaushanke tai vaikka putkiremontti. Jos sitä on hoitamassa jokin urakoitsija, kannattaa varmistua siitä, että myös palokatkot tulee hoidettua siinä yhteydessä kuntoon.

Salakavalampia mutta helpommin korjattavia ovat vuosien saatossa tehdyt muutostyöt kuten yksittäiset esimerkiksi sähkömiehen tekemät kaapelivedot. Näidenkin kohdalla on hyvä olla taloyhtiöissä hoksottimet hereillä.

Palotarkastuksissa ja kiinteistön laajoissa kuntokartoituksissa saatetaan havaita yksittäisiä puutteita. Se saattaa olla merkki siitä, että asiaa kannattaa tutkia omassa yhtiössä tarkemmin.

– Siellä usein havaitaan joku yksittäinen puute palokatkoissa. Se on ehkä semmoinen viesti, että asiaa kannattaa selvittää enemmänkin. Kannattaa ottaa siihen erikoistunut ammattilainen.

Kuitenkaan palokatkojen puutteiden tarkastaminen ei ole palo- tai kuntotarkastusten tehtävä, jolloin ne ovat pikemminkin indikaattori lisätutkimuksen tarpeesta. Ei kuitenkaan olisi pahitteeksi kiinnittää palokatkoasioihin huomiota rutiininomaisemminkin. Rahusen mukaan esimerkiksi huoltoyhtiö voisi havainnoida vuosittain myös palokatkojen tilannetta.

– Ehkä vuosittain voisi tehdä semmoisen oma-aloitteisen katselmuksen, että onko täällä mitään tapahtunut semmoista, että olisi syytä palokatkoja ruveta kunnostamaan tai huoltamaan.

Palokatkoremontin kustannukset riippuvat laidasta laitaan riippuen siitä, miten laajoja puutteet ovat. Yleensä puutteet taloyhtiöissä ovat kuitenkin pienempiä, etenkin jos ne ovat syntyneet yksittäisten pienten muutostöiden yhteydessä.

– Yksittäiset korjaukset, mitä havaitaan vaikka yleisissä tiloissa, jossa on tehty pieniä muutostöitä, voivat maksaa muutamasta sadasta eurosta muutamiin tuhansiin euroihin. Jos ne kaikki puuttuisivat, mitä vaikka uudisrakentamisen puolella on, niin ne voivat maksaa kymmenistä tuhansista vaikka sataan tuhanteen euroon.