Satsatkaa siivoukseen

Taloyhtiön yleisten tilojen ja piha-alueiden siisteys vaikuttaa moneen asiaan – ennen kaikkea asumisviihtyvyyteen. On mukavaa tulla siistiin rappuun, jossa pinnat ovat puhtaat ja lattia kiiltää. Siisteydellä on vaikutusta myös huoneistojen arvoon.

Näin saadaan siistiä?

  • Vaadi korkea laatutaso
  • Mahdollisimman yksityskohtainen sopimus
  • Riittävän tiheä siivousväli
  • Myös vaihtomatot
  • Ei halvinta
  • Helppo palautekanava
  • Pidäthän paikat siistinä -kyltit

Siisteydellä on ennaltaehkäisevä vaikutus. Jos rappukäytävässä tai piha-alueella on muutenkin epäsiistiä ja roskaista, niin tuntuu ettei omalla roskaamisellakaan ole niin väliä. Siistissä taloyhtiössä kynnys esimerkiksi tehdä ilkivaltaa on pienempi. Kun taloyhtiö pitää huolta rappukäytävän jatkuvasta puhtaudesta, voidaan säästää yleisten tilojen pintaremonteissa.

Rappukäytävien ja myös piha-alueiden siisteys nostavat myös taloyhtiön arvostusta. Piha ja raput ovat antavat ensivaikutelman yhtiöstä.

Siivouspalvelut ovat kiinteistönhoidon peruspalveluja, jotka hoidetaan taloyhtiöissä yleensä siivousyrityksen mutta joskus myös talonmiehen toimesta.

Usein siivous on osa laajempaa kiinteistönhuoltosopimusta, mikä on sinänsä kätevää. Vaarana kuitenkin on, että siivous on vain pieni osa kokonaisuutta, ja usein palvelu ostetaan edelleen jostain alihankintana. Tällaisessa ketjutuksessa voi käydä niin, ettei kukaan vastaa oikein mistään. Usein selkein vaihtoehto onkin ostaa siivous suoraan siivouspalveluja tarjoavalta yritykseltä.

Mitä ostetaan?

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän vastuulla on tuntea siivoussopimuksen sisältö ja valvoa, että siivoustyöt on hoidettu sopimuksen mukaisesti. Ei riitä, että vain todetaan, kuinka usein kaikki taloyhtiön sisätilat, kuten porraskäytävät, pyykkituvat, varastotilat, tulee siivota. Se ei kerro vielä mitään siisteydestä. Usein myös puhutaan siitä, että siivoustyöt tulee mitoittaa oikein ja laatutason tulee vastata tilojen käyttötarkoitusta. Tämä jättää liikaa tulkinnanvaraa.

Siivoussopimus kannattaa laatia tarkasti, jotta lopputulos vastaisi haluttua. Sopimuksessa määritellään siivousväli, tehtävät siivoustyöt ja niihin käytettävä aika. Isännöitsijä auttaa tarvittaessa kilpailuttamisessa ja sopimuksen laatimisessa sekä sopivan siivousfirman löytämisessä. Kannattaa myös kysyä muiden taloyhtiöiden kokemuksia.

”Taloyhtiö voi säästää siivouskuluissa pitämällä huolta siisteydestä.”

Kohteet ovat erilaisia, joten siivousyrityksen pitäisi aina tulla tutustumaan kohteeseen ennen tarjousta. Yhteisten tilojen ja rapun siisteyteen vaikuttavat monet tekijät, kuten pihan päällyste, vuodenaika sekä rapun asukkaiden ja lemmikkien määrä. Hiekkapihalta rappuun sisälle kulkeutuu enemmän likaa kuin asfaltoidulta pihalta.

Sopimuksia saattaa tarvita myös päivittää aika ajoin. Jos esimerkiksi asukkaat vaihtuvat usein, saattavat rappukohtaiset siivoustarpeet muuttua.

Siivoussopimuksen pitää olla yksityiskohtainen. Laatu näkyy esimerkiksi siinä, onko hissin painiketaulu ja peilit pyyhitty huolella ja raput mopattu kunnolla myös laidoilta.

Rappu ei saisi olla koskaan tämän näköinen. Valitettavasti näitä silti näkee.

Tilojen suuremmat siivoukset on syytä tehdä riittävän usein, jotta pinnat eivät pääse liian huonoon kuntoon. Tiheä perussiivous toisaalta vähentää suurempia siivouksia.

Siivouksen hinta

Siivousfirman valinnassa ei kannata tuijottaa vain hintaa. Siivous on perusasia, jonka kaikki osakkaat huomioivat ja josta tulee helposti palautetta. Jos porraskäytävän siivoamiseen on kustannussyistä määritelty liian vähän aikaa, ei osaavakaan siivooja saa aikaiseksi hyvää jälkeä. 

Jotta siivoussopimuksen hinta ei kohoaisi liian korkeaksi, kannattaa taloyhtiössä pohtia, mitkä tilat vaativat tiheämpää ja huolellisempaa siivousta ja riittääkö jossain hieman matalampi siisteystaso. Tämä saattaa tosin olla siivouksesta tietämättömille vaikea arvioida, samoin kuin siivouksen oikea hintataso.

Kannattaa pitäytyä pitkissä sopimuksissa. Niihin olisi hyvä vaatia aina laatutaso ja valvonta-elementit sekä mahdollisesti jopa sanktiot ja sopimuksen irtisanomismahdollisuus.

Kysyimme Sisko Siivous Oy:n toimitusjohtajalta Terhi Kotkansalolta vinkkejä taloyhtiön tilojen siivoukseen.

 

Jos taloyhtiön yleiset tilat ja raput halutaan pitää erittäin siisteinä, millaista siivousta suosittelette?

Siivousohjelmaan vaikuttaa taloyhtiön koko ja asukaskunta, käytetyt materiaalit ja yleisten tilojen käyttötarkoitus. Mitä enemmän käyttäjiä ja aktiviteetteja yhteisissä tiloissa on, sitä useammin tulisi huolehtia siisteydestä. Korona-aika jo itsessään on asettanut monen taloyhtiön siivousohjelmalle lisävaatimuksia ihmisten viettäessä enemmän aikaa kotona.

Luonnollisesti mitä useammin siivotaan sitä siistimpää on. Hyvä lopputulos saavutetaan, kun siivous suoritetaan 3–6 kertaa viikossa, taloyhtiöstä riippuen. Jopa seitsemän päivää viikossa on käytössä ja tarpeen joissain kohteissa. Optimaalista on, jos siivooja pystyy siivoamaan kohteessa päivittäin, niin yleisilme saadaan koko ajan pysymään hyvänä ja pieniinkin poikkeamiin voidaan puuttua heti.

Lisäksi siivousohjelmaan kannattaa sisällyttää suoraan tarpeellinen määrä perussiivoustöitä, joiden suoritus on sovittu valmiiksi koko vuodeksi kalenteriin.

Mikä on tyypillinen hintataso esimerkiksi viisikerroksisessa neljän rapun yhtiössä?

Hintatasoon vaikuttaa oleellisesti myös kohteen sijainti. Siivousliike maksaa luonnollisesti siivoojalle myös kohteiden välisen siirtymäajan. Jos kohteita on useampi lähekkäin, saadaan aikaan merkittävää kustannussäästöä.

Esimerkin mukaisessa kohteessa, ilman muita yleisiä tiloja voisi arvonlisäverollinen hinta pyöriä noin 1 000–1 200 euron paikkeilla suursiivouksineen kuukaudessa. Mutta tähän vaikuttaa sijainti, asukaskunta ja kohteen materiaalit.

Paljonko aikaa yhden rapun siivoamiseen menee?

Tämä riippuu täysin kerrosmääristä, materiaaleista ja kuinka usein siivous tehdään.

Jos siivous on kerran viikossa ja kerroksia on viisi, voi rappuun mennä melkein tunti. Jos taas sama rappu siivotaan viidesti viikossa, aika voi olla keskimäärin noin 15 minuutin luokkaa.

Entä saunatilojen siivous, jos saunavuoroja on useita viikossa?

Saunatilat tulisi siivota joka päivä käytön jälkeen hygienian turvaamiseksi.

Miten toimitte, jos rapussa huomataan ilkivaltaa, esimerkiksi töhryjä?

Pienemmät töhryt ja ilkivalta korjataan saman tien. Siivoojamme kuvaavat tapahtumat. Sopimuksesta riippuen ne joko lisälaskutetaan tai kuuluvat sopimukseen. Toistuvista pienistäkin ongelmista ilmoitetaan isännöitsijälle.

Isommat tapaukset hoidetaan aina yhdessä huoltoliikkeen kanssa ja raportoidaan isännöitsijälle ja tai asukastoimikunnalle. Meillä on myös päivystyspartio, joka käy tekemässä ilkivalta- ja vahinkosiivouksia päivittäin kellon ympäri.

Mikä menee useimmiten pieleen siivouksessa? Miten tämän voisi välttää?

Siivouksen ongelmat johtuvat usein kommunikaation puutteista. Asiakas kuvittelee ostavansa jotakin, ja siivousliike on tarjonnut jotakin. Jos tarjouspyyntö ei ole tarpeeksi tarkka, nämä kaksi eivät aina vastaa toisiaan. Kun palvelun sisältö on laadittu yksityiskohtaisesti, ei jää mahdollisuutta tulkintaan. Näin asiakas saa parhaiten odotuksiaan vastaavan palvelun.

Olemme huomanneet, että kun siivous on mahdollisimman läpinäkyvää – kun siivoojat ja esimiehet käyvät esittäytymässä asukasilloissa ja kertomassa meidän palvelusta ja kaikki asukkaat tietävät mitä on ostettu – niin asukkaiden odotukset ovat samalla tasolla ostetun palvelun kanssa.

Onnistumisen perusedellytys on, että siivoukseen on laskettu tarpeeksi aikaa, jotta siivooja pystyy onnistumaan työssään ja tekemään luvatut asiat.

Siivousala on ollut lööpeissä siitä, kuinka kielitaidottomilla maahanmuuttajilla teetetään ylipitkiä työpäiviä ja heille maksetaan palkkaa huomattavasti pienemmältä tuntimäärältä. Miten kommentoit tätä ja miten teidän yrityksessänne hoidetaan vastuullisuusasiat?

Kova hintakilpailu on tuonut markkinoille muutamia yrittäjiä, jotka eivät noudata sääntöjä. Suurelta osin siivousliikkeet kuitenkin ovat vastuullisia, noudattavat lakeja ja pitävät työntekijöistään hyvää huolta.

Me olemme lähestyneet tätä sitä kautta, että siivoojat ovat tärkein voimavaramme ja kun pidämme heistä hyvää huolta, he pitävät hyvää huolta asiakaskohteistamme. 

Me maksamme kaikille työntekijöillemme työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Lisäksi työntekijöillämme on mahdollisuus bonuksiin, kun siivous on asiakkaan toivomalla tasolla. 

Meille on myös tärkeää, että siivoojat ovat omilla palkkalistoillamme. Silloin tiedämme, että kaikki saavat varmasti asianmukaista palkkaa, turvallisen työympäristön, työterveyden, perehdytyksen ja mahdollisuuden koulutukseen ja kehitykseen. 

Siivousalalla on todella paljon maahan muualta muuttaneita työntekijöitä, joilla on korkea työmotivaatio ja halu oppia. Järjestämme työntekijöillemme muun muassa kielikursseja ja mahdollisuuden suorittaa ammattitutkinnon työn ohessa.

Mitä ohjeita antaisit taloyhtiölle siivouksen järjestämisessä?

Miettikää tarkkaan, mitä siivoukselta haluatte, ja kirjatkaa se ylös. Siivousliikkeet tarjoavat vain sen, mitä lukee tarjouspyynnössä, koska muuten tarjoukset eivät ole vertailukelpoisia.

Siivouksen hinta on suoraan verrannollinen käytettyyn aikaan. Mitä pienempi hinta, sitä vähemmän siivoojalla on aikaa käyttää kohteen siivoukseen. 

Puhtaus luo puhtautta, mitä paremmin taloyhtiöstä huolehditaan, sitä kunnioittavammin taloyhtiössä asioivat kohtelevat kiinteistöä.

Siivous on siivoojien ja heidän esimiestensä työ. Meille on tärkeää saada palautetta työstämme. Avoin kommunikaatio ja yhteydenpito taloyhtiön siivouksesta vastaavan kanssa on tärkeää ja palkitsevaa. Kiitokset antavat lisäpotkua ja piristävät kaikkien mieltä, mutta yhtälailla kehitysehdotukset ovat edellytys sille, että osaamme puuttua ongelmiin ja parantaa toimintaamme jatkossa.