Pysäköinti haastaa yhä taloyhtiöitä

Väärin pysäköimiseen taloyhtiön alueella voi olla vaikea puuttua. On tiedettävä, mikä taho voi hoitaa minkäkin tilanteen.

Uusi tieliikennelaki vuonna 2020 muutti taloyhtiöiden pysäköinninvalvontaa suuresti. Laissa ei enää ole säännöstä, jonka mukaan pysäköinti yksityisellä alueella olisi kiellettyä ilman maanomistajan tai haltijan lupaa. Tämän seurauksena kunnilta poistui velvollisuus valvoa pysäköintiä taloyhtiön pihalla. Kunnat valvovatkin enää teillä tapahtuvaa liikennettä. 

– Heti alussa nähtiin, että kunnat tulkitsevat tieliikennelakia eri tavoin. Kaikkialla ei kunnilta enää apua saanut, neuvontalakimies Tapio Haltia Kiinteistöliitosta sanoo. 

Kiinteistöliitto on julkisesti toivonut, että säännös palautettaisiin tieliikennelakiin, mutta asia ei ole edennyt ministeriöissä. Liikenne- ja viestintäministeriö on kertonut, että valvontaa voisi tehdä maastoliikennelain perusteella, mutta taloyhtiön piha-alue ei maastoa ole. Maastolla viitataan teiden ulkopuoliseen maa-alueeseen ja jään peittämään vesialueeseen.

Pysäköinnin ja pysäköinninvalvonnan järjestäminen mietityttävätkin taloyhtiöitä paljon.

– Meille tulee säännöllisesti yhteydenottoja pysäköintiasioista, Haltia kertoo.

3 vinkkiä taloyhtiölle yksityisen pysäköinninvalvonnan käyttöönottoon

  1. Jos hankitte yksityisen pysäköinninvalvonnan palvelun, käyttöönottoon on hyvä varata noin kuukausi. Pysäköinninvalvonnan on ehdittävä jutella tarpeista ja laatia sopimus, kartoittaa taloyhtiö alueineen, asentaa kyltit ja tuottaa mahdollisesti lupalaput.
  2. Tiedottakaa pysäköinninvalvonnasta taloyhtiön osakkaille ja asukkaille ajoissa, ettei valvonta tule yllätyksenä.
  3. Juttele pysäköinninvalvonnan kanssa siitä, voivatko valvojat jakaa alussa vain huomautuksia ja vasta vähän ajan päästä alkaa määrätä valvontamaksuja.

Vinkit antoi Tuomo Purho, Aimo Park.

Merkki – pysäköinninvalvonnan ensiaskel

Nykyisin taloyhtiöillä on lähtökohtaisesti kaksi tietä pysäköinnin suitsimisessa. Taloyhtiö voi päättää hankkia liikennemerkin, joka osoittaa pysäköintikiellon tai pysäköintipaikan. Tämä antaa ainakin mahdollisuuden pyytää kunnalta väärin pysäköityjen ajoneuvojen siirtämistä.

Toinen vaihtoehto on tehdä sopimuslain mukainen sopimus yksityisen pysäköinninvalvojan kanssa. Se viestii pysäköintikiellosta tai pysäköintipaikoista erityisellä merkillä.  

Jos joku parkkeeraa autonsa vaikkapa tunnin ajaksi liikennemerkillä merkitylle kielletylle tiealueelle, kunnallinen pysäköinninvalvonta tuskin ehtii hätiin. Jos alue on yksityisen pysäköinninvalvojan hoidossa, toimija voi ehkä ehtiä määräämään valvontamaksun, jos sen kanssa on sovittu jatkuvasta valvonnasta – siitä, että alueella kierretään säännöllisesti. Oma asiansa on, maksaako väärin parkkeerannut maksunsa.

Auton siirrossa voi kestää

Toisaalta jos joku seisottaa autoaan tai autonromuaan päiväkaupalla jonkun asukaspaikalla, joka on merkitty joko liikennemerkillä tai muulla merkillä, tilanne on erilainen.

– Taloyhtiö voi hankkia autolle lähisiirron, jos auto esimerkiksi estää kiinteistön huoltoa. Auto siirretään toiseen paikkaan pihalla, kunnes kunnallinen pysäköinninvalvoja tulee siirtämään sen pois pihalta, Haltia sanoo. Lähisiirron maksu lankeaa ainakin ensi vaiheessa taloyhtiölle. 

Yksityistä pysäköinninvalvontaa tarjoavan Aimo Parkin pysäköinninvalvonnan aluepäällikkö Tuomo Purhon mukaan väärin pysäköidyn auton siirtäminen voi toisinaan viedä jopa kuukauden päivät. Yksityinen pysäköinninvalvojakaan ei saa siirtää autoa itse. 

– Teemme vuosittain toistasataa virka-apupyyntöä kunnallisille pysäköinninvalvojille, Purho toteaa.

Entä mitä tehdä pelastustielle pysäköidylle autolle? Tällöin taloyhtiö tai valvontaa hoitava yksityinen taho ottaa yhteyttä poliisiin, joka valvoo pelastustietä pelastuslain velvoittamana. Taloyhtiö on velvoitettu merkitsemään pelastustiet erityisin liikennemerkein. 

– Pelastustielle pysäköimiseen pystytään puuttumaan nopeasti verrattuna muihin tilanteisiin, Haltia toteaa.

Suurimmat haasteet suurimmissa kaupungeissa

Taloyhtiöt voivat kohdata satunnaisia tai jatkuvia pysäköintiongelmia. Purho kertoo, että eniten pysäköintihaasteita on pääkaupunkiseudun lisäksi muiden suurten kaupunkien, kuten Tampereen, Turun ja Oulun kerrostaloyhtiöissä. Pysäköintihaasteiden ilmenemiseen vaikuttaa myös taloyhtiön sijainti, esimerkiksi sijainti vilkkaan asiointipaikan lähellä voi aiheuttaa pysäköintiongelmia.

– Tämäntyyppiset taloyhtiöt myös hankkivat meiltä pysäköinninvalvontaa, Purho kertoo. 

Pysäköintipalvelun sisältö määritellään taloyhtiön toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tyypillisesti Aimo Park valvoo piha-alueen pysäköintiä, pelastusteiden esteettömyyttä sekä asukas- ja vieraspaikkojen pysäköintiehtojen toteutumista. Joissakin taloyhtiöissä on käytössä pysäköintilupalaput, joilla valvonta tehdään vielä näkyvämmäksi.

Aimo Parkin pysäköinninvalvontapalvelu on taloyhtiölle veloitukseton, sisältäen valvontaan tarvittavat ehtokyltit. Ainoastaan personoiduista liikennemerkeistä ja pysäköintiluvista laskutetaan erikseen. Yritys rahoittaa toimintansa valvontamaksuilla.

Vieraspaikka neljän tunnin ajaksi

Entä mikä asia on yleensä kaikkein haastavin, kun taloyhtiö haluaa yksityistä pysäköinninvalvontaa? Vastaus on selkeä.

– Kyllä yksi haastava päätös on vieraspaikan aikarajoitus. Usein oikeus pysäköidä neljäksi tunniksi on osoittautunut riittävän pitkäksi ajaksi, ei tarvitse heti alkaa keittelemään lähtökahveja. Toinen aikarajoitukseen liittyvä usein väärin ymmärretty asia on sen voimassaoloaika ja pysäköinti tämän ajan ulkopuolella, Purho sanoo. 

Esimerkiksi jos neljän tunnin aikarajoitus on voimassa kello 8–22, niin vieras voi pysäköidä vieraspaikalle kello 18–22 ja jatkaa pysäköintiä yön ajan, jolloin rajoitus ei ole voimassa. Vielä aamullakin vieras voi jatkaa pysäköintiä kello 8–12, kunhan pysäköinnin alkamisaika ilmoitetaan ajoneuvossa.