Kuluttajien luottamus pohjamudissa

Kuluttajien luottamus oli Tilastokeskuksen luottamusindikaattorissa mittaushistorian 1995–2022 heikoin syys-lokakuussa 2022. Vielä viime vuoden lokakuussa luottamusindikaattorin arvo oli 2,7, mutta tämän vuoden elokuussa se oli -14,9, syyskuussa -18,3 ja lokakuussa -17,6.

Luottamus oli siis hieman parantunut syyskuun lukemista, mutta se on edelleen alhainen. Sitä nosti odotus omasta taloudesta, joka oli edelliskuuta parempi. Sen sijaan oman talouden nykytilan arvio laski lokakuun kyselyssä. Suomen taloudesta vastaajien arviot pysyivät kutakuinkin edellisen kuukauden tasolla.

Kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan ovat ennätyksellisen vähäiset, ja asunnon ostoaikeet ovat keskimääräistä tasoa matalammat. Vastaajat arvioivat inflaation kyselyhetkellä ja vuoden kuluttua mittaushistorian korkeimmiksi. Heidän arvionsa mukaan kuluttajahinnat ovat nousseet 8,3 prosenttia viime vuoden lokakuusta ja tulevat nousemaan seuraavan vuoden aikana 6,8 prosenttia.

61 prosenttia arveli, että Suomen taloustilanne huononee seuraavan vuoden aikana, oman talouden arveli huononevan 29 prosenttia, mutta toisaalta 26 prosenttia oletti sen paranevan. Työttömyyden arveli lisääntyvän 45 prosenttia vastaajista, mutta toisaalta 51 prosenttia arveli, ettei heillä ole vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi.

Ainoastaan 13 prosentin mielestä ajankohta on sopiva lainanotolle ja säästämiselle, ja lainaa suunnitteli ottavansa seuraavan vuoden sisällä 15 prosenttia. Asunnon ostoa seuraavan vuoden aikana harkitsevia oli vastaajista 12 prosenttia ja peruskorjausta harkitsi 17 prosenttia.

Lokakuun tiedot kerättiin Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen 1.–18. lokakuuta, ja siihen vastasi 1 011 Suomessa asuvaa henkilöä.

Suomen virallinen tilasto (SVT):  Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu]. Viiteajankohta: 2022, lokakuu. ISSN=2669-8862. Helsinki: Tilastokeskus [Viitattu: 30.10.2022]. Saantitapa: HTTPS://STAT.FI/JULKAISU/CKTA4Y2XS7ER70B56CKF7KDEX.