Jaossa kymmenien miljoonien eurojen arvosta avustuksia – pidä kiirettä

Tänä vuonna saattaa olla viimeinen mahdollisuus saada avustusta energiaremontteihin, sähköautojen latausinfran rakentamiseen ja matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseen.

Taloyhtiöille on nyt tarjolla rutkasti avustuksia Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta Aralta. Ara avustaa energiatehokkuutta parantavia korjaushankkeita lähes 99 miljoonalla eurolla. Energia-avustuksen lisäksi on mahdollista saada avustusta matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseen.

Syksystä alkaen on voinut hakea avustusta kustannuksiin, jotka syntyvät kaukolämpölaitteistojen poistamisesta ja korvaamisesta laitteistoilla, joiden kaukolämmön tuloveden lämpötila on enintään 90 celsiusastetta.

Energia-avustuksen taloyhtiö voi saada monenlaisiin asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin ja toimiin – kunhan energiatehokkuus paranee riittävästi.

– Avustusvaltuus on tänä vuonna ennätyssuuri. Energiatehokkuutta parantaviin remontteihin kannattaa kuitenkin hakea avustusta mahdollisimman ajoissa, sanoo ryhmäpäällikkö Sami Turunen Arasta.

Taloyhtiöt ovat innostuneet tekemään energiaremontteja, ja monet suunnittelevat myös sähköautojen latausinfran rakentamista lähivuosien aikana. Avustushakemuksia on saapunut Araan niin paljon, että käsittelyajat ovat ruuhkautuneet.

– Energiakriisi on tuonut meille aikamoisen hakemustulvan. Tällä hetkellä meillä on 2 700 hakemusta käsittelyssä. Niistä suurin osa on energia-avustushakemuksia. Toiseksi eniten hakemuksia on sähköautojen latausinfran rakentamiseen.

Energia-avustushakemuksissa ja matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymisen hakemuksissa on noin 5–6 kuukauden käsittelyaika. Sähköautojen latausinfran avustushakemuksissa puolestaan on peräti 7–8 kuukauden jono. Ruuhka on jatkunut jo melko pitkään, mutta Turusen mukaan Ara on nyt saanut hakemusten käsittelyyn lisäresursseja.

Tälle vuodelle avustusvaltuutta sähköautojen latausinfraan on yhdeksän miljoonaa euroa. Viime vuonna valtuus loppui kesken, ja loppuvuodelta siirtyi 880 hakemusta käsiteltäväksi tälle vuodelle. Ara käsitteli sähköautojen latausinfran rakentamiseen 730 avustushakemusta viime vuonna.

– Aran arvio on, että valtuus ei tule riittämään koko vuodelle: tarve on todennäköisesti yli kaksinkertainen, 20 miljoonan euron luokkaa. Taloyhtiöiden kannattaa hakea avustusta pian, jos sähköautojen latauspisteet ovat suunnitteilla, Turunen sanoo.

Viime vuoden lopussa myös Aran energia-avustusvaltuus loppui kesken. Vuodelle 2022 oli varattu alun perin 40 miljoonan euron määräraha, mutta avustusvaltuutta nostettiin ensin 60 miljoonaan, sitten 70 miljoonaan euroon. Määräraha käytettiin kokonaan, ja Ara käsitteli yli 1 600 energia-avustushakemusta.

Energia-avustus

Taloyhtiöille myönnettävän energia-avustuksen suuruus on enintään 50 prosenttia energiatehokkuutta parantavista, avustettavaksi hyväksytyistä, rakennuskohtaisista kustannuksista. Avustus on kuitenkin enintään 4 000 tai 6 000 euroa per asunto.

Ehtona on, että korjaushanke parantaa koko rakennuksen energiatehokkuutta vähintään 20 tai 30 prosenttia enemmän kuin korjaamista koskevat säädökset yleensä edellyttäisivät rakennusluokasta riippuen.

Jotta rakennuksen energiatehokkuus paranee riittävästi, tarvitaan usein monia toimia. Avustusta voi saada kaikenikäisiin rakennuksiin.

Avustusta voi saada esimerkiksi lämmitystaparemontteihin, lämmöntalteenottojärjestelmiin, kiinteistöautomaatioon, julkisivujen ja yläpohjan lämmöneristykseen, ylilämpenemistä estävään aurinkosuojaukseen, vettä säästäviin toimenpiteisiin sekä järjestelmien säätöön.

Araan tulee toimittaa asiantuntijan laatima kustannusarvio tehtävistä korjaustoimista sekä laskelmat rakennuksen energiatehokkuutta kuvaavasta E-luvusta rakentamisvuodelta ja korjaustoimien jälkeen.

Maksatusta haettaessa energiatodistuksella todennetaan, että rakennuksen energiatehokkuus on parantunut riittävästi.

Avustusta ei myönnetä takautuvasti jo tehtyihin korjauksiin.

Avustus matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseen

Ara voi myöntää avustusta asuinrakennusten matalalämpötilaisten kaukolämpölaitteistojen vaihtamiseen sekä lämmitysjärjestelmän säätöön ja tasapainotukseen.

Avustuksen suuruus on talotyypistä riippuen enintään 2 000–4 000 euroa per lämmönvaihdin ja 500 – 2 000 euroa per rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmän säätö.

Avustushakemus on jätettävä Araan ennen korjaustoimien aloittamista.

Hakemusta varten tulee ottaa yhteyttä kaukolämpöverkon haltijaan ja hankkia tarvittava selvitys sijainnista. Tulevien laitteiden pitää olla soveltuvia matalalämpöiseen kaukolämpöön. Tätä varten edellytetään, että lämpöyhtiö antaa lausunnon siitä, että taloyhtiö on alueella, missä voidaan siirtyä matalalämpöiseen kaukolämpöön.

Avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen

Ara myöntää avustuksia asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin.

Suuruus on 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista, enintään 90 000 euroa. Latausvalmistuskohtainen avustuksen yläraja on 1 400 euroa (kustannukset enintään 4 000 euroa).

Avustushakemus on jätettävä ennen kuin latausinfra on rakennettu ja hyväksytysti vastaanotettu.

Edellytyksenä on, että yhteisö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan.

Avustusta ei myönnetä keskeneräisiin uudisrakennuskohteisiin.

Toteutuvan latausinfrahankeen avustettavia kustannuksia ovat: tarvekartoitus, hankesuunnittelu, sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt, sähköliittymän tyypin muutos, putkitukset ja kaapeloinnit sekä niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt ja latauslaitteet vain, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa.

Turusen mukaan noin 1 000 viime vuonna saapunutta energia-avustushakemusta siirtyi tälle vuodelle. Se tarkoittaa reilun 30 miljoonan euron edestä hakemuksia. Tänä vuonna määrärahoja energia-avustuksiin on kuitenkin vielä hyvin jäljellä.

Energia-avustusta on voinut saada vuodesta 2020 lähtien, ja sen myöntämisen piti alun perin päättyä vuoteen 2022. Energia-avustuksia on tähän mennessä myönnetty yhteensä 145 miljoonaa euroa. Siitä valtaosa, 135 miljoonaa euroa, on myönnetty asuntoyhtiöille ja Ara-yhteisöille.

Energia-avustuksen jatkuminen tälle vuodelle mahdollistaa merkittävän määrän uusia energiatehokkuutta parantavia hankkeita.

– On kiinni uudesta hallitusohjelmasta, miten avustukset jatkuvat ensi vuonna. Energia-avustus sekä avustukset sähköautojen latausinfran rakentamiseen ja matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseen edellyttävät uusia asetuksia ja budjetteja.

Energia-avustus on vauhdittanut erityisesti öljylämmityksestä luopumista, lämpöpumppujen ja lämmöntalteenottojärjestelmien asentamista, ikkunaremontteja ja vedensäästötoimia.

– Taloyhtiöiden toimet ovat olleet aidosti vaikuttavia ja hyödyllisiä investointeja energiatehokkuuden parantamiseen, Turunen toteaa.

Korjausavustusten hakeminen ei ole yhtä suosittua kuin energiaan liittyvien avustusten. Turunen muistuttaa, että niiden avulla taloyhtiö voi kuitenkin helpottaa asukkaiden arkea kauaskantoisesti ja lisätä asumisviihtyvyyttä. Taloyhtiöiden esteettömyys tukee myös asuntojen arvon säilymistä.

Korjausavustuksiin on varattu tänä vuonna noin 22 miljoonaa euroa, ja lisäksi siirtyvää budjettirahoitusta on noin viisi miljoonaa. Kaikkiaan jaossa on lähes 27 miljoonaa euroa.

– Korjausavustukset vaikuttavat olevan riittävällä tasolla. Kannustamme taloyhtiöitä hakemaan korjausavustuksia, erityisesti hissiavustusta. Hissistä hyötyvät paitsi iäkkäät myös nuoremmat, jotka esimerkiksi liikkuvat lastenvaunujen tai painavien kauppakassien kanssa, Turunen sanoo.

Aran hissiavustuksen suuruus on tyypillisesti kymmeniä tai jopa satoja tuhansia euroja. Viime vuonna Ara käsitti hissiavustushakemuksia 50 kappaletta, mikä oli yhteensä reilut 10 miljoonaa euroa. Myös monet kunnat ja kaupungit tarjoavat avustuksia hissiremontteihin Aran avustuksen lisäksi.

Turunen suosittelee taloyhtiöitä harkitsemaan avustuksen hakemista myös kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun, jos talossa on epäilyjä sisäilmaongelmista tai mikrobivaurioista.

Aran taloyhtiöille suunnattujen avustusten ehdot ovat säilyneet pääosin ennallaan, eikä merkittäviä tiukennuksia ole tullut tänä vuonna.

Avustuksilla on kuitenkin eri ehtoja, jotka kannattaa lukea tarkkaan etukäteen. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti siihen, mikä on avustuksen ehto hankkeiden aloittamisesta.

– Missään avustuksessa ei kielletä tekemästä suunnittelutyötä, mutta toimiin ei pääsääntöisesti saa ryhtyä ennen kuin on lähettänyt hakemuksen tai saanut Aran avustuspäätöksen. Vain latausinfra-avustuksessa saa aloittaa toimet ennen hakemusta, mutta hanke ei saa olla valmis tai vastaanotettu ennen kuin hakemus on lähetetty Aralle.

Turunen vinkkaa, että avustushakemuksen läpimenoa helpottaa se, että tekee etukäteen pyydetyt selvitykset ja lähettää Aralle kaikki pyydetyt liitteet. Hän kehottaa laatimaan hakemuksen hyvissä ajoin ja ennakoivasti.

– Kun avustushakemus on huolella täytetty, se on nopeampi käsitellä eikä tarvita lisäselvityspyyntöjä. Monet toimet edellyttävät taloyhtiön yhtiökokouksen päätöstä, joten kannattaa viedä ne hyvissä ajoin valmisteluun ja käyttää ammattilaisia apuna suunnittelussa.

Korjausavustukset

Hissiavustus

Taloyhtiöt voivat hakea avustusta Aralta hissien rakentamiseen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa tai porrashuoneen yhteydessä ei ole ennestään hissiä. Tämä on niin sanotusti jälkiasennushissi.

Hissiavustusta voi saada enintään 45 prosenttia hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

Työt voi aloittaa vasta, kun Aran päätös avustuksen myöntämisestä on saatu.

Jos taloyhtiöllä on tarve aloittaa hissin rakentamiseen liittyvät työt ennen avustuspäätöstä, yhtiön on haettava Aralta aloituslupa.

Esteettömyysavustus

Avustusta voi hakea liikkumisesteiden poistamiseen. Avustettavia toimia liikkumisesteen poistamiseksi voivat olla esimerkiksi ulko-ovien automatisointi, hissin esteettömyyskorjaukset sekä kulkuluiskien-, kaiteiden- tai porrashissin rakentaminen.

Avustuksen suuruus on enintään 45 prosenttia hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Avustuksen kohteena olevia töitä ei saa aloittaa ennen Aralta saatua avustuspäätöstä tai Aran myöntämää aloituslupaa.

Avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun

Avustuksen suuruus on enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä ja toteutuneista kustannuksista.

Avustus on tarkoitettu kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin. Lisäksi avustusta voi käyttää tällaisten rakennusten perusparannuksen suunnittelukustannuksiin.

Ensin taloyhtiön tulee tehdä virallinen päätös hankkeeseen ryhtymisestä ja sen rahoituksesta. Kuntotutkimusavustusta haettaessa tulee pyytää tarjous tutkimuksesta pätevältä kuntotutkijalta.

Jos kuntotutkimus on jo tehty viimeisen 12 kuukauden sisällä, voi hakea avustusta perusparannuksen suunnitteluun. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kuntotutkimusraportti, jossa todetaan kosteus- tai mikrobivaurio tai sisäilmaongelma.

Aloita työt vasta, kun saat Aran avustuspäätöksen.

Avustuksen hakija voi aloittaa toimet omalla riskillä sen jälkeen, kun avustushakemus on saapunut Araan. Hakijan on kuitenkin otettava huomioon, että avustuspäätös voi olla joko myönteinen tai kielteinen.


Kaikkia avustuksia voi hakea sähköisesti Aran verkkoasioinnin ara.fi/verkkoasiointi kautta sekä sähköisesti tai postitse toimitettavilla hakemuksilla. Hakemusohjeet löytyvät Aran verkkosivuilta suomeksi ja ruotsiksi. Avustuksista voi kysyä lisätietoja myös puhelimitse ja sähköpostitse osoitteesta: korjausavustus.ara@ara.fi.