Helsingissä voi nyt rakentaa maalämpökaivoja myös kaupungin maalle

Helsingin kaupunki on helpottanut taloyhtiöiden maalämpökaivojen rakentamista. Jos talon omalla tontilla ei ole mahdollisuutta saavuttaa riittävää energiapeittoa, yksityisen kiinteistön on mahdollista tietyin edellytyksin rakentaa energiakaivoja myös kaupungin yleisille alueille eli katu- ja viheralueille. Helsingin kaupungin päätös on tiettävästi ensimmäinen Suomessa.

Päätöksellä on tarkoitus vastata maalämmön kasvavaan kysyntään. Toisaalta se myös auttaa kaupunkia osaltaan tavoitteessa saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Maalämmön on tarkoitus täyttää kaupungin lämmitystarpeesta tuohon mennessä 15 prosenttia, kun se vuoden 2021 lopussa oli vasta noin 1,8 prosenttia. Kaupungin tiedotteen mukaan viime vuonna maalämpökaivoja asennettiin kuitenkin jo 25 prosenttia edellisvuotista enemmän.

Siihen tarvitaan lupa kaupungilta, vaihtoehtoisten ratkaisujen poissulkeminen ja tarkistus,  ettei lämmönotto vaikuta haitallisesti naapureiden mahdollisuuksiin hyödyntää maalämpöä. Sen sijaan kaavamuutosta ei tarvita. Ensisijainen vaihtoehto on kuitenkin rakentaa kaivot taloyhtiön tontille, enintään 7,5 metrin päähän kaupungin omistaman viheralueen, katualueen tai tontin rajasta.

Tarkemmat perusteet ja ehdot löytyvät Maalämpökaivot yleisillä alueilla Helsingissä -ohjeesta ja pikaoppaasta. Ohjeessa on myös esimerkkejä suunnitelmista ja lisätietoa sopimuskäytännöistä, käyttökorvauksista ja irtisanomisehdoista.