Energiaremontit taloyhtiöissä

Sähkön, polttoaineen ja kaukolämmön hintojen jyrkän nousun ja ennalta-arvaamattomuuden seurauksena taloyhtiötkin ovat joutuneet pohtimaan erilaisia keinoja pienentää energiakuluja. Yksi keino energiakulujen pienentämiselle on taloyhtiössä suoritettava energiaremontti. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla energiaremontilla voidaan mahdollisesti jopa puolittaa taloyhtiön lämmityskulut. Lämmityskuluissa voidaan säästää jopa 60 prosenttia uusien energiaratkaisujen avulla. 

Energiaremontin tarkoituksena on parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ja mahdollisesti ottaa käyttöön uusiutuvaa energiaa. Nimensä mukaisesti remontin tavoitteena on pienentää taloyhtiön energiakuluja. Tyypillisiä energiaremontteja taloyhtiöissä ovat esimerkiksi maalämmön käyttöönotto tai lämmöntalteenottojärjestelmän asentaminen. Energiaremontilla ei yleensä viitata vain yhteen toimenpiteeseen tai työhön, vaan se on tyypillisesti yhdistelmä useita toimenpiteitä ja muutoksia.

Sen lisäksi, että energiaremontilla alennetaan huomattavasti taloyhtiön kuluja, se on myös merkittävä ilmastoteko. Jotta Suomi saavuttaa tavoitteensa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, tulisi varsinkin vanhojen asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaa. Rakennusten energiankäyttö on esimerkiksi Helsingissä suurin hiilidioksidipäästöjen lähde. Lähes kaikissa taloyhtiöissä energiatehokkuutta voidaan parantaa energiaremontilla siten, että se on kannattavaa taloyhtiön osakkaille, ja samalla haitalliset päästöt vähenevät.

Prosessi aloitetaan kartoittamalla eri vaihtoehtoja energiaremontin toteuttamiseksi. Erilaiset asiantuntijat avustavat taloyhtiöitä päättämään, mitä taloyhtiön kannattaisi energiaremontilla muuttaa ja edistää. Kun taloyhtiö on tietoinen erilaisista vaihtoehdoista, tulee yhtiökokouksessa käsitellä energiakartoituksen tilaamista. Kun valtuus tarkempaan kartoitukseen on saatu yhtiökokoukselta, on taloyhtiön kannattavaa tilata energiakartoitus, jonka tuloksia hyödyntämällä taloyhtiö laatii suunnitelman energiatehokkuuden parantamisen toimenpiteistä. Lopuksi taloyhtiön kannattaa kilpailuttaa alan toimijoiden tarjoukset.

Hallitus toimeenpanee yhtiökokouksen päätöksen energiaremontin toteuttamisesta. Hallitus ja isännöitsijä voivat kuitenkin ilman yhtiökokouksen valtuutusta yleensä ryhtyä arvoltaan ja laajuudeltaan vähäisempiin toimiin, kun hanke voidaan toteuttaa hyväksytyn talousarvion puitteissa. Osakkaille ja asukkaille tulee varata mahdollisuus vaikuttaa energiaremontin sisältöön ja varautua remontin toteuttamiseen. 

Kysymys & Vastaus


Taloyhtiössä suunnitellaan valokuitulaajakaistaan liittymistä. Laajakaistaan liittymiseen kuuluvat kulut tulisi jakaa osakkaille laajakaistavastikkeen kautta. Tarvitseeko laajakaistavastikkeen käyttöönottoa varten tehdä yhtiöjärjestysmuutosta?

Verosta vapautuu vain täyttämällä varainsiirtoverolain 11.1. §:n edellytykset, eli hankkimalla omistukseensa kiinteistön ja vähintään puolet sillä olevasta tai sille rakennettavasta asuinrakennuksesta.

Näin ollen taloyhtiössä, jossa osakkeenomistajia on useita, myös ensiasunnon ostajan on suoritettava tontinosan lunastamisesta varainsiirtovero (4 %), sillä ensiasunnon verovapautta koskevat edellytykset eivät täyty.

Voiko taloyhtiön hallitus päättää, että yleisiä tiedotteita, pois lukien yhtiökokouksien kutsut, jaetaan vain sähköisissä kanavissa. Loukataanko tällaisella päätöksellä osakkaiden yhdenvertaisuutta?

Asunto-osakeyhtiölakiin on kirjattu yhdenvertaisuusperiaate, joka kieltää hallitusta ryhtymästä sellaisiin toimenpiteisiin tai päätöksiin, jotka ovat omiaan aiheuttamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Taloyhtiön tiedottamisesta annetun viranomaissuosituksen mukaan viestinnän tulee olla suunnitelmallista ja viestinnän erilaisista tarpeista voidaan keskustella muun muassa yhtiökokouksessa. 

Yhdenvertaisuusperiaatteen laajuus edellyttää tapauskohtaista harkintaa. Näin ollen hallitus ei voi tehdä päätöstä täysin sähköiseen yleiseen viestintään siirtymisestä, jos se on omiaan asettamaan osakkeenomistajan tai muun epäoikeudenmukaiseen asemaan yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.