Rahoitusmahdollisuuksia tai asumisviihtyvyyttä lisärakentamisella

Lisärakentaminen tuo yhtiölle taloudellisia hyötyjä. Tärkeää on teettää huolellinen esiselvitys, jolla tontin potentiaali selviää. Kun asunto-osakeyhtiössä tarvitaan lisärahoitusta korjausrakentamiseen tai halutaan parantaa asumisviihtyvyyttä esimerkiksi esteettömyyden tai energiatehokkuuden osalta, voi kyseeseen tulla lisärakentaminen. Vaihtoehtoja toteuttamiseen on monia. Yleisimmin muutetaan tilan käyttötarkoitusta, korotetaan tai jatketaan rakennusta tai rakennetaan tontille kokonaan uusi lisärakennus. Joskus voi olla tarpeen purkaa…