Asuinrakennusten tekninen korjaustarve tulee kasvamaan lähivuosina

Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan asuinrakennusten tekninen korjaustarve Suomessa on tulevina vuosikymmeninä arviolta keskimäärin 7,8 miljardia euroa vuodessa. Tästä noin 95 prosenttia on taloudellisesti perusteltua. Tällä hetkellä korjausinvestointien kokonaismäärä vastaa melko hyvin vuotuista korjaustarvetta, mutta tarve kasvaa tulevaisuudessa rakennuskannan ikääntymisen vuoksi.

Rakennus- ja asuntokanta on tärkeä osa kansallisomaisuutta ja kotitalouksien varallisuutta, mutta sen korjaustarpeesta on toistaiseksi ollut saatavilla vain vähän tietoa. Hiljattain julkaistu, Kiinteistöliiton, Kiinteistöalan koulutussäätiön, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen, Rakennusteollisuus RT:n sekä Suomen Rakennusinsinöörien liiton tilaama raportti päivittää korjaustarpeen tilannekuvan aina vuoteen 2050 saakka.

Vuoden 2020 lopussa Suomessa oli yli 1,3 miljoonaa asuinrakennusta, joiden yhteinen arvo on noin 480 miljardia euroa. Asuinrakennusten kerrosalasta omakoti- ja paritalot muodostavat yli puolet, kerrostalot reilun kolmasosan ja rivitalot puolestaan noin 10 prosenttia. Aikavälillä 2022–2050 asuinrakennusten teknisen korjaustarpeen arvioidaan olevan vuosittain keskimäärin 4,07 miljoonaa neliötä. Tämä tarkoittaa noin 7,8 miljardin euron investointeja.

Suurin osa teknisestä korjaustarpeesta tulee omakoti- ja rivitaloista. Ainoastaan pääkaupunkiseudulla kerrostalojen korjaustarpeen osuus on suurempi. Muissa kasvavissa keskuksissa osuudet ovat suurin piirtein yhtä suuret. Kaikilla muilla alueilla pientalojen osuus teknisestä korjaustarpeesta on 74–87 prosenttia kustannuksista.